ETKİN ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ”


Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu geçtiğimiz gün yaşanan şiddet vakası ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Yapılan açıklamada, “Yine, bugün bir aile sağlığı merkezimizde hekim arkadaşlarımıza yönelik şiddet vakasıyla karşı karşıya kaldık.Kanun koyucuların ve koruyucuların koydukları kuralları uygulamaya çalışırken yine kanun koyucu ve koruyucularının çıkartamadığı “ Sağlıkta Etkin Şiddet Yasası”nın mağdurları olarak Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezindeki çalışma arkadaşlarımız da bu yasal boşluktan nasiplerini aldılar.
Hukukun herkese eşit olma ilkesinden yola çıkarak,devlet görevini yerine getiren bizlerin diğer devlet görevlileri ile aynı haklara sahip olamayışımızın sonuçlarıdır bu . Şiddete uğrayan bir kamu görevlisi,görevinden bağımsız devlet hizmeti yaparken,devlet adına yüklendiği sorumlulukları yerine getirirken hakarete ve sözlü saldırıya uğramıştır . Bu aslında o hizmeti verene yönelik bir saldırı olarak görülmekte ise de uygar toplumlarda bunun devlete yönelik bir saldırı olarak görüldüğü ve önlemlerin alındığı aşikar iken , içinde bulunduğumuz bu durum giderek içler acısı hal almaya devam etmektedir.
Bugün hasta kişinin kendisi yokken , bir özel hastanede tamamen branşın gerekliliklerine göre yazılmış bir reçete arkadaşımıza yeniden yazdırılmaya çalışılmak suretiyle devlet zarara uğratılmaya çalışılmış , bunun hukuksuz olduğu anlatılmasına rağmen ısrarlar sürmüş akabinde de arkadaşlarımıza şiddet olarak dönmüştür. Nitelikli dolandırıcılıktan tutun da, suça teşvik etme,hastayı görmeden reçete düzenleme suçu,kamu görevlisine hakaret ve tehdit de dahil olmak üzere birden fazla suç ortaya çıkmıştır.
Bizler , kamu görevi veren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, yasal sınırlar içinde kalarak , kurum zararlarının engellenmesi prensibini gözeterek , hasta iyiliği için gerekli tedavileri düzenlerken aynı zamanda kanun, yönetmelikler ve nizamnameler ile düzenlenen haklarımızı da kullanmaya ve savunmaya devam edeceğiz . Devletimizden beklentimiz de bu görevleri yerine getirirken etkin sağlıkta şiddet yasasını bir an önce çıkartmasıdır. Bugün bize uzanan diller bir kamu görevlisine uzanmıştır dolayısıyla devletimizin bizleri güvenliğe alması en temel haklarımızdandır.
Şiddetin her türlüsünü kınıyor,hukuki süreçlerin tümünde meslektaşlarımızın yanında olacağımızı beyan ediyoruz.” Dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir